El-Vision pikatilaus

Telefon beszélgetésünkre hivatkozva, kérem töltse ki a megrendelést, és pontosan írja le, azt amit szóban megbeszéltünk.

FONTOS: Megrendelése csak abban az esetben él, ha azt visszaigazoljuk!

Palvelujemme hinnat eivät sisällä ALV:a! Nettosumman lisäksi veloitetaan arvonlisävero 27 %.
Megrendelés részletezése. FONTOS: Ami nincs leírva, az nem képzi a szerződésünk tárgyát!
Amennyiben a székhely és levelezési cím eltér, vesszővel elválasztva azt is adja meg!
1. Palvelun toimituspäivä on voimassa yllä mainittuna päivänä. Muista palautuspäivistä on sovittava erikseen. 2. Osapuolet varmistavat yhdessä vuokrattujen laitteiden moitteettoman toiminnan ja lisävarusteiden täydellisen olemassaolon luovutuksen yhteydessä. 3. Asiakas voi maksaa palvelumaksun 8 päivän tilisiirrolla. 4. Asiakas on velvollinen käyttämään vuokrattua kalustoa ammattimaisesti, johon hän voi pyytää Palveluntarjoajalta koulutuksen, ja vastaa vuokra-aikana tapahtuvista vahingoista ja virheistä. Laitteen väärä käyttö voi aiheuttaa tapahtuman kulussa virheen, josta Palveluntarjoaja ei ole vastuussa. 5. Palveluntarjoaja sitoutuu vaihtamaan tai korjaamaan vuokra-aikana vioittuneet laitteet mahdollisimman pian, mielellään puolen tunnin kuluessa, mutta ei ota taloudellista vastuuta mahdollisista teknisistä virheistä. Mikäli korjaus epäonnistuu tai laitteen vaihtaminen ei ole mahdollista, Palveluntarjoaja ei veloita viallista laitetta vikapäivän lopputilillä yllä mainitulla nettopäivähinnalla, mikäli laitetta ei enää käytetä. ja Asiakkaalle Ilmoitat siitä Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen error@el-vision.hu puolen tunnin kuluessa vian tapahtumisesta Asiakas hyväksyy, ettei se voi vaatia suurempaa alennusta Palveluntarjoajalta. 6. Tapahtuma katsotaan virheelliseksi suoritukseksi, jos tapahtumaa ei voida jatkaa puolen tunnin kuluessa palveluntarjoajan teknisen virheen tai inhimillisen ongelman vuoksi, eli se epäonnistuu. Virheellisenä suorituksena ei lasketa tapahtuman jatkumista Asiakkaan pyynnöstä eikä oikeuta asiakasta alennukseen, jos tapahtuma jatkuu sen pyynnöstä korjauksen jälkeen. 7. Asiakas ei ole vastuussa virheistä, jotka ilmenevät todistettavasti ammattikäytössä. 8. Haluamme ilmoittaa, että yllä mainitut palvelut ovat max. Se voidaan perua ilman taloudellisia seurauksia 8 päivää ennen työn alkamista. Mikäli palvelut perutaan 5 vrk tai myöhemmin ennen tapahtumaa, 100 %, jos peruutus 6-8 vrk ennen työn alkamista, peritään 50 % sakko. 9. Asiakas hyväksyy, että maksun viivästyessä Palveluntarjoaja veloittaa viivästyskorona kaksinkertaisena viivästyshetkellä voimassa olevan keskuspankin peruskoron. 10. Määräaikojen noudattamatta jättäminen voi johtaa kolmansien osapuolien oikeudelliseen perintään.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a telefonon egyeztetett, és itt adatbekérő oldalon általam leadott megrendelést vissza nem vonom, és a fenti ÁSZF elfogadásával kijelentem, hogy megismertem, és teljesítem!